Velg en side

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Dette nettstedet samler inn personlige data (personopplysninger) fra sine brukere. Denne personvernerklæringen finner du blant annet informasjon om hvilke data vi samler inn, på hvilket grunnlag vi samler dem inn (behandlingsgrunnlag), hvordan dataene blir brukt og hvilke rettigheter du har til dine personopplysninger.

Dataeier og -behandler

X3 Marketing AS
Org.nr. 929 543 270 MVA
Solstubben 26
1459 Nesodden

E-post: post@x3marketing.no

Personopplysninger som samles inn

Opplysninger ved kjøp

Når du handler produkter fra dette nettstedet vil personopplysninger du oppgir, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-post og betalingsinformasjon, innhentes og behandles slik at vi skal kunne behandle din ordre, levere deg produktene du har bestilt, håndtere returner varer og la deg administrere din konto på vårt nettsted dersom du har opprettet en konto.

Det kan også hende vi behandler personopplysninger for å varsle deg når et produkt er tilbake på lager, behandle tilbakemeldinger du har gitt angående kundeservicekontakt du har hatt med oss eller for å kontakte deg dersom det er problemer med levering av varer du har bestilt. Vi kan også analysere kjøpene gjort av ulike kundegrupper for å videreutvikle vårt tilbud. 

Slike opplysninger behandles både fordi det er nødvendig for å overholde vår avtale med deg, og fordi vi begge har en interesse av å kommunisere effektivt med slik at vi kan yte best mulig service til deg og andre kunder.

Cookies

Dette nettstedet benytter cookies (informasjonskapsler) for å hente, samle og analysere brukerdata, trafikk og handlinger som utføres på dette nettstedet. Vi gjør dette for å benytte statistiske data til å forstå hvordan våre brukere navigerer på nettstedet og gjennom dette kunne forbedre brukeropplevelsen. Du kan lese mer om dette vår Cookie Policy.

Markedsføring

Hvis du har samtykket til dette kan vi behandle din e-post adresse og telefonnummer til å sende deg nyhetsbrev og markedsføring som er spesifikt tilpasset deg. Tilbud kan utformes til deg basert på opplysninger vi har om dine tidligere kjøp og historikk hos oss. Vi kan også bruke informasjon fra andre kilder til demografiske opplysninger slik som kjønn, fødselsdato, bosted og interesser (profilering). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller protestere på slik profilering slik det beskrevet nedenfor.

Deling av personopplysninger

Dine personopplysninger kan bli delt med våre samarbeidspartnere. Dette kan for eksempel være fraktleverandører, systemleverandører og/eller leverandører av IT- og hosting tjenester, markedsføringstjenester, regnskaps- og revisjonstjenester og betalingsløsninger.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter med unntak av tilfeller hvor det lov- eller myndighetspålagt eller hvis vi har ditt samtykke.

Lagringssted

Som hovedregel lagres personopplysninger på servere som er geografisk lokalisert innenfor EU/EØS-området. I en del tilfeller kan det være nødvendig å overføre dine personopplysninger til servere som er geografisk lokalisert utenfor EU/EØS. I alle tilfeller sørger for at overføringen av personopplysninger er underlagt de samme lovkrav som gjelder for EU/EØS. Dette kan for eksempel være personvernklausuler godkjent av EU eller omfattet av EU-US Privacy Shield. Kopi av slike finner du i lenkende nedenfor. Alle våre databehandlere er underlagt streng taushetsplikt i relasjon til dine personopplysninger.

Retensjonstid

Personopplysninger skal behandles og lagres så lenge som det er nødvendig for det formål de er innhentet for.

Dersom du har opprettet konto vil for eksempel opplysninger som knytter seg til din profil på “Min Side” slettes når din konto slettes. Informasjon om kontaktperson for kontoen og faktureringsopplysninger lagres i fem år slik vi er pålagt i gjeldende regnskapslovgivning. Etter 5 år sletter eller anonymiserer vi opplysninger tilknyttet et kjøp, dog ikke dersom du har laget en konto på mine sider og har valgt å lagre din kjøperhistorikk der.

Vi kan beholde personopplysninger i lengre tid når så lenge har gitt sitt samtykke til dette, men sletter alltid når du trekker ditt samtykke med mindre vi er forpliktet til å beholde personopplysninger i lengre tid som følge av lov- eller myndighetskrav.

Dine rettigheter til tilgang, sletting, utbedring og portering kan ikke gjøres gjeldende etter at retensjonsperioden er utløpt.

Dine rettigheter

Du har på etter forespørsel rett til innsyn i dine personopplysninger som vi til enhver tid lagrer eller behandler. Du har også rett til å få eventuelle feil i dine personopplysninger korrigert, og du har rett til portering av dine personopplysninger på et data leselig språk. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve begrensning av vår behandling av dine opplysninger eller anmode oss om å slette dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger, uten at dette påvirker lovligheten av behandling basert på et samtykket før samtykket ble trukket tilbake.

Du kan rette innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, og du har etter loven rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger. Klageinstans er Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for personvernlovgivning i Norge.

Skulle du ha klager på vår behandling av dine personopplysninger ber vi ta deg kontakt med oss. Kontaktinformasjon finnes på øverst i denne personvernerklæringen.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne Personvernerklæringen når som helst. Vi anbefaler derfor du sjekker denne siden ved nye besøk. Dato for siste endring av denne Personvernerklæringen er oppført nederst på denne siden.

Dersom endringer vil påvirke behandlingsaktiviteter utført i samsvar med brukerens samtykke, skal og vil vi innhente nytt samtykke fra deg.